Төвийн даргын тушаал

June, 2021

May, 2021

 • 10 May

  УЦУОШТ-с 04-р сард гарсан тушаалууд

  А/17 Экспедиц ажиллуулах, ажил хавсарсны нэмэгдэл хөлс олгох тухай А/18 Албан хаагчдын ажлын цагийг  зохицуулах талаар авах  зарим арга хэмжээний тухай А/19 Гэрээ байгуулах эрх олгож, төслийн ажлын хэсэг байгуулах тухай А/20 Хөтөлбөр батлах тухай

April, 2021

March, 2021

 • 12 March

  УЦУОШТ-н 2021 оны 02-р сард гарсан тушаалууд

  А/08 Албан хаагчдын 2021 оны ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай А/09 Цалингийн урамшил олгох тухай А/10 Сар шинийн баярын үеэр хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай А/11 Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журманд өөрчлөлт оруулах тухай А/12 Комисс шинэчлэн тогтоох тухай  

 • 12 March

  УЦУОШТ-с 2021 оны 01-р сард гарсан тушаалууд

  А/01 Цалингийн нэмэгдэл олгох тухай А/02 Бүтэц орон тоо, цалин хөлс шинэчлэн тогтоох тухай А/03 Мэргэжлийн зэргийн нэмэгдэл олгох тухай А/04 Ажил хавсарны нэмэгдэл олгох тухай А/05 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай А/06 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/07 Цалингийн урамшил хүчингүй болгох тухай

March, 2019

 • 4 March

  02-р сарын тушаал

  Төрийн албан хаагчийн ажлын байрны шинжилгээ хийх, албан                                                                               тушаалын тодорхойлолт боловсруулах ...

February, 2019

 • 5 February

  2019 оны 01-р сарын тушаал

  Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах тухай Даргын дэргэдэх зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай Комисс томилох тухай Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Хор саармагжуулах бүтээгдэхүүнээр хангах тухай Цалин шинэчлэн тогтоох тухай Сахилгын арга хэмжээ ноогдуулах тухай Багаж хүлээлцэх тухай

September, 2018

 • 17 September

  9-р сар

  Багц мессеж үйлчилгээний эрх сунгах тухай A/31

August, 2018

July, 2018

 • 17 July

  7-сар

  Хариуцлагтай жижүүр ажилуулах тухай A/26 A-26-1 A-26-2 Сахилгын шийтгэл оногдуулах тухай A/27 Ажил гүйцэтгүүлэх тухай A/28 Экиспедицийн үйл ажиллагааг зогсоох тухай A/29