Албан даалгавар өгч ажиллалаа

Тус төв нь ЦУОШГазрын даргын 2021 оны 07-р сарын 06-ны өдрийн 07/510 тоот албан тоотын хүрээнд даргын зөвлөлийг хуралдуулан хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайланд зөрчил дутагдал гаргасан салбаруудад заавар зөвлөмжийг өгч жилийн эцсийн тайланд зөрчилөө арилгаж ажиллах талаарх албан даалгаврыг өгч ажиллалаа.

Тухай erdenesuren gantsetseg

Дахин шалгана уу!

УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛОВ.

БОАЖЯам, тус яамнаас хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрийн байгууллага /NAP, CBIT, NBCUR/, УАӨ-ийн судалгаа хамтын ажиллагааны ...