Нэгдсэн сургалт семинар зохион байгууллаа.

Тус төв нь ажиллагсадаа чадавхжуулах, үйл ажиллагааг бэхжүүлэх зорилгоор  нэгдсэн сургалт семинарыг 2020 оны 08-р сарын 27-нд зохион байгуулав. Уг үйл ажиллагаанд төвийн болон харьяа салбарын нийт 70 гаруй ажиллагсад хамрагдлаа. Төвийн инженерүүд  шинжилгээний ажилд гарсан алдаа дутагдал, тэдгээрийг хэрхэн засах, шуурхай мэдээний хоцрогдолыг багасгах, автомат станцын засвар үйлчилгээ, тохиргоо, орон нутгийн ард иргэдэд  цаг агаарын мэдээ мэдээллийг хүргэх хүрээг тэлэх, агаарын бохирдолтын тооллогыг чанаржуулах зэрэг сэдвүүдээр сургалт явуулав. Мөн ХАА-н цаг уурын шинэчлэгдсэн АК-02 коод, ЦУ-н Электрон дэвтрийг хэрхэн шивэх талаар хичээл заалаа.

Тухай erdenesuren gantsetseg

Дахин шалгана уу!

Мэргэжил сурталчлах өдөрлөг зохион байгууллаа.

УЦУОШТөвөөс мэргэжил сурталчлах ажлын хүрээнд Ховд аймгийн нийт албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, ард иргэдэд ...