УЦУОШТ-н 2021 оны 03-р сард гарсан тушаалууд

А/13 Журмын хэрэгжилтийг хангуулах тухай

А/14 Ажлын даалгавар боловсруулах тухай

А/15 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А/16 Ажлын хэсэг томилох тухай

Тухай erdenesuren gantsetseg

Дахин шалгана уу!

УЦУОШТ-с 2021 оны 01-р сард гарсан тушаалууд

А/01 Цалингийн нэмэгдэл олгох тухай А/02 Бүтэц орон тоо, цалин хөлс шинэчлэн тогтоох тухай А/03 ...