Эрхэм зорилго

Ус цаг уур, орчны шижилгээний үнэн зөв мэдээллээр хэрэглэгчдийг хангах, байгаль цаг уурын болзошгүй аюул гамшиг, орчны ноцтой бохирдолоос сэргийлэх, цаг агаар уур амьсгалын нөөцийг зохистой ашиглах нөхцлийг бүрдүүлэхэд оршино.